دریافت ویزای تایوان
خدمات وی اف اس
قیمت تور کانادا
تشک
خرید زودپز تفال
اتو بخار تفال
نمایندگی تفال در تهران
قیمت سرخ کن تفال
توتون پیپ
قیمت پیپ
خرید بک لینک
ساخت وبلاگ
قیمت تشک طبی
هتل
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :هتل
تاريخ: ۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت: ۱۱:۲۸:۳۴

 

 با انتخاب اين گزينه مي توانيد مشخصات  پنل اس ام اس كاربر خود را ويرايش نماييد. پنل اس ام اس سطح تعرفه خطوط: در ارتباط با اين امر در بخش تعرفه پنل پيامك خطوط توضيحات كامل ارائه داده خواهد شد. پنل اس ام اس در حالت پيش فرض كليه كاربران تك ستاره و نمايندگان دو پنل پيامك ستاره مي باشند و تا زماني كه شما پنل اس ام اس دسترسي ايجاد نمايندگي نداشته باشيد، اين بخش براي شما در حالت تك ستاره باقي مي ماند و امكان ويرايش در پنل اس ام اس اين پنل پيامك بخش را نداريد. تاريخ انقضا: در صورتي كه پنل كاربر شما از نوع نمايندگي  پنل پيامك باشد شما امكان تغيير پنل اس ام اس تاريخ انقضا ايشان را نداريد. دسترسي هاي پيشفرض بسته به صورت خودكار مجددا تنظيم پنل پيامك شود: در صورت تغيير محصول كاربر بايد اين گزينه را عالمتدار نماييد. همچنين در صورتي كه دسترسي هاي پنل پيامك كاربر را قبال تغيير داده و تمايل داشته باشيد به حالت پيشفرض بازگردد، مي توانيد اين گزينه را تيك زده پنل اس ام اس و روي ثبت تغييرات، كليك نماييد.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پيامك، پنل اس ام اس، اس ام اس،

نويسنده :هتل
تاريخ: ۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت: ۱۱:۲۸:۱۷

 

با انتخاب اين پنل پيامك گزينه مي توانيد پنل اس ام اس  كليه پيامك هايي كه كاربر تا آن پنل اس ام اس لحظه ارسال نموده و يا در حال ارسال است و نيز پيامك هاي پنل پيامك دريافتي وي را، مشاهده نماييد. )توجه داشته باشيد در اين قسمت تنها قادر به مانيتورينگ 81 پيامك در هر دقيقه پنل پيامك مي باشيد دقت داشته  پنل اس ام اس باشيد مانيتورينگ پيامك هاي كليه كاربران را بايد از صفحه گزارشات انجام دهيدبا انتخاب اين پنل پيامك گزينه پنل اس ام اس درخواست )تيكت( هايي كه كاربر براي نماينده ارسال نموده است را مي توانيد برحسب وضعيت درخواستي،  پنل اس ام اس پنل پيامك جستجو و مشاهده نماييد. بصورت پيشفرض تيكت هاي منتظر پاسخ در صورت وجود، نمايش داده خواهند شد. پنل پيامك با انتخاب ارسال تيكت به مديريت، صفحه جديدي در مرور گر باز شده كه مربوط به ارسال تيكت پنل اس ام اس توسط شما براي پنل پيامك كارشناسان بخش پشتيباني در خصوص مطرح نمودن سوال كاربرتان مي باشد.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پيامك، پنل اس ام اس، اس ام اس،

نويسنده :هتل
تاريخ: ۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت: ۱۱:۲۸:۰۴

 

در ارتباط با اين امر پنل پيامك كافيست تعداد پيامكي را كه مي خواهيد براي كاربرتان كاهش و يا افزايش دهيد، در قسمت اعتبار، مشخص نموده و نوع تراكنش )افزايش يا كاهش( را انتخاب پنل اس ام اس نماييد و بدون در نظر گرفتن نوع تعرفه با كليك روي  پنل پيامك گزينه "ثبت"، تراكنش خود را انجام دهيد. اين تعداد پنل اس ام اس اضافه يا كسر شده روي موجودي پنل شما تاثير خواهد گذاشت. يعني به ازاي افزايش اعتبار از اعتبار شما كسر شده و به ازاي كاهش اعتبار از كاربر، همان ميزان به موجودي پنل شما افزوده پنل پيامك خواهد شد. همچنين پنل اس ام اس در قسمت توضيحات مي توانيد علت افزايش و يا كاهش اعتبار را اعالم نماييد تا در تراكنش پنل پيامك هاي كاربر ثبت گردد. تغيير تعرفه كاربر: جهت انجام اين كار كافيست در قسمت ميزان اعتبار، كاربر مورد نظر را به ميزان يك پيامك با تعرفه مورد نظر خود كه در قسمت تعرفه در همين بخش انتخاب نموده ايد، شارژ نماييد تا پنل پيامك تعرفه ايشان تغيير يابد. پنل اس ام اس نحوه تخصيص پيامك به روش دستي: براي شارژ كاربر به روش دستي، كافيست  پنل اس ام اس مبلغي كه مي خواهيد پنل كاربرتان را به آن ميزان شارژ نماييد بر تعرفه كاربر تقسيم نموده و نتيجه كه عدد پيامك مي باشد پنل پيامك را به كاربرتان تخصيص دهيد. الزم بذكر است در صورتي كه مي خواهيد ماليات پنل اس ام اس را نيز از كاربر كسر نماييد مي توانيد از روش زير استفاده نماييد: مبلغ ضرب در 011 شده سپس تقسيم بر 012 شود. عدد حاصل تقسيم بر تعرفه پنل پيامك پايه كاربر شده و نتيجه برابر است با تعداد پيامكي كه بايد كاربرتان را به آن ميزان شارژ نماييد

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پيامك، پنل اس ام اس، اس ام اس،

نويسنده :هتل
تاريخ: ۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت: ۱۱:۲۷:۴۹

 

: با انتخاب اين گزينه مي توانيد پنل اس ام اس دسترسي پنل پيامك هاي كاربر را ويرايش و پنل اس ام اس مديريت نماييد. در صورتي كه بخواهيد دسترسي ماژولي را به كاربر بدهيد قسمت هاي "مشاهده" و "دسترسي" را با هم عالمت دار نماييد. در صورتي كه بخواهيد كاربر فقط پنل پيامك نام بخش را مشاهده كند و پنل اس ام اس دسترسي به آن نداشته باشد فقط قسمت "مشاهده" را عالمت دار نماييد. زير ماژول هاي كاربر همانگونه كه از اسمشان مشخص است، زير مجموعهي ماژول هاي كاربر مي باشد و اين پنل پيامك بدين معناست كه چنانچه در بخش پنل اس ام اس ماژول كاربري مشاهده و دسترسي ارسال انبوه را غير فعال كرده باشيد، كليه زير ماژول هايي كه مربوط به ارسال انبوه مي باشد )ويرايش پنل پيامك ارسال انبوه، حذف ارسال انبوه و ....( غير فعال پنل پيامك مي شود. همين امر در مورد زير ماژول هاي نمايندگي نيز صدق مي كند، يعني اگر در قسمت ماژول هاي نمايندگي دسترسي مديريت پنل اس ام اس بسته نمايندگي را غير فعال نماييد، در قسمت زير ماژول هاي نمايندگي كليه پنل پيامك زيرماژول هاي مرتبط به پنل اس ام اس اين ماژول )درج ،ويرايش و.....( غير فعال مي شود

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پيامك، پنل اس ام اس، اس ام اس،

نويسنده :هتل
تاريخ: ۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت: ۱۱:۲۷:۳۴

 

 خطوطي كه شركت پنل پيامك بصورت اشتراكي در اختيار كليه نمايندگان و كاربران  پنل اس ام اس خود قرار مي دهد را خطوط عمومي مي نامند پنل اس ام اس. نماينده در صورت پنل پيامك صالحديد با مشخص كردن كليد واژه مي تواند اين خطوط را براي كاربران خود، فعال و يا غيرفعال نمايد. )پيشنهاد پنل پيامك شركت براي كليد واژه،  پنل اس ام اس نام كاربري كاربر مورد نظر مي باشد(.الزم به ذكر است در صورتي كه كاربر بصورت آنالين ثبت نام كرده باشد، سامانه بصورت خودكار، تمام خطوط عمومي را با درنظر گرفتن نام كاربري ايشان بعنوان پنل پيامك كليد واژه، پنل اس ام اس در اختيار وي قرار مي دهد. نكته مهم ديگري كه بايد در ارتباط با خطوط عمومي بدانيد، عدم دريافت پيامك از اين  پنل پيامك خطوط در پنل مي باشد و بر همين اساس دقت شود زماني كه از اين خطوط براي ارسال هاي خود پنل پيامك استفاده مي نماييد، بايد شماره تماس خود را داخل متن پيامك ذكر نماييد. خطوط اختصاصي، خطوطي پنل اس ام اس مي باشد كه خود كاربر و يا نماينده، اين خطوط را سفارش داده و به نام اين اشخاص ثبت گرديده است. در بخش پنل پيامك شماره ها، خطوط اختصاصي، ديگر كليدواژه ندارند. شايان ذكر است امكان جابجايي خطوط اختصاصي پنل اس ام اس بين پنل ها، مقدور نمي باشد

پنل پيامك,پيامك,پنل اس ام اس,اس ام اس

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پيامك، پنل اس ام اس، اس ام اس،

نويسنده :هتل
تاريخ: ۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت: ۱۱:۲۷:۱۹

 

 در صورتيكه گزينه "تعرفه ثابت" را عالمتدار پنل اس ام اس كنيد، بازه هاي تعرفه )كه در قسمت تعرفه ها در بخش بازه قيمت لحاظ كرده ايد( براي اين بسته پنل پيامك غير فعال خواهد شد، يعني پنل اس ام اس كاربراني كه از اين بسته استفاده مي نمايند، چه يك ريال شارژ انجام پنل پيامك دهند، چه هر عدد ديگري، تعرفه پنل اس ام اس آنها تغيير نخواهد كرد و هزينه ارسال پيامك براي كاربر با توجه به تعرفه پايه ايشان محاسبه خواهد شد. در غير پنل اس ام اس اينصورت، اگر گزينه "تعرفه ثابت" را عالمتدار ننماييد )تعيين تعرفه متغير(، سامانه پنل پيامك به شكل خودكار، پنل اس ام اس بازه هاي تعرفه را براي اين بسته فعال خواهد نمود و تعرفه كاربران استفاده كننده از بسته را بر پنل پيامك حسب  پنل پيامك ميزان شارژ تغيير خواهد داد. بنابراين كاربر با ميزان شارژ بيشتر، هزينه پيامك كمتري پرداخت خواهد كرد پنل پيامك. بعنوان مثال، در صورتي كه مثال تعرفه پايه كاربر 011 ريال باشد و تعرفه ايشان را متغير درنظر گرفته باشيم پنل اس ام اس و اين تعرفه در بازه مثالً 01111 ريال تا 011111 ريال باشد، چنانچه كاربر مبلغ زير 01111 ريال شارژ نمايد، تعرفه پنل پيامك پايه ايشان يك پله افزايش پيدا خواهد كرد و اين تعرفه تا شارژ بعدي براي ايشان تعرفه پايه، در نظر گرفته خواهد شد.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پيامك، پنل اس ام اس، اس ام اس،

نويسنده :هتل
تاريخ: ۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت: ۱۱:۲۷:۰۴

 

تعرفه: پس از انتخاب محصول)بسته  پنل اس ام اس هايي كه تعريف كرده ايد(، به پنل اس ام اس صورت خودكار تعرفه پيشـفرضي كه در هنگام درج بسته، تنظيم پنل پيامك كرده بوديد، براي كاربر فعال مي گردد پنل اس ام اس. شما ميتوانيد به هر كاربر تعرفه اي متفاوت از تعرفه بسته انتخابي بصورت پنل پيامك دستي در اين قسمت تخصيص دهيد. اعتبار: ميزان اعتباري )برحسب تعداد پيامك( است كه به صورت هديه  پنل پيامك در اختيار كاربر قرار پنل اس ام اس خواهد گرفت. از اين گزينه مي توان بعنوان تخفيف و يا اعتبار هديه استفاده كرد كه اين تعداد  پنل پيامك در پنل اس ام اس واقع در درج كاربر بصورت دستي )نه آنالين( از پنل شما كسر مي گردد. نكته قابل توجه اين است كه با انتخاب پنل اس ام اس هر پنل پيامك بسته، مقادير تعرفه، اعتبار، حداكثر كاربران ، حداكثر استعالم شماره و حداكثر تعداد تيكت به حالت پيشفرض پنل پيامك بسته قرار مي گيرد و شما مي توانيد اين مقادير را به صالحديد براي كاربر مورد نظر خود تغيير دهيد.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پيامك، پنل اس ام اس، اس ام اس،

نويسنده :هتل
تاريخ: ۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت: ۱۰:۵۴:۰۷

 

يكي از مهمترين پنل پيامك بخش هاي پنل مديريت، بخش پنل اس ام اس كاربران مي باشد. البته اگر بخش هاي قبلي را به خوبي ساماندهي كرده باشيد در اين پنل پيامك بخش بسيار راحت خواهيد بود درج  پنل اس ام اس كاربر جديد: در اين بخش شما مي توانيد كاربر جديد ايجاد نماييد در ادامه به پنل پيامك بررسي دقيق پنل اس ام اس اين مورد مي پردازيم فعالسازي ثبت نام آنالين: با كليك روي اين گزينه، شما مي توانيد فعالسازي آنالين را فعال پنل اس ام اس نماييد. در اين حالت در صفحه الگين با آدرس دامنه شما گزينه اي با عنوان ثبت نام آنالين نمايان مي شود پنل پيامك و اين امكان را به كاربران شما مي دهد تا به صورت آنالين ثبت نام كنند نكته قابل توجه اين مي باشد،  پنل اس ام اس در صورتي كه كاربر به صورت آنالين ثبت نام نمايد، به صورت پيش فرض كليه خطوط عمومي براي ايشان پنل اس ام اس پنل پيامك فعال مي گردد و پنل پيامك در صورتي كه كاربر را دستي ايجاد نماييد، خطوط عمومي را بايد براي آنها فعال نماييد.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پيامك، پنل اس ام اس، اس ام اس،

نويسنده :هتل
تاريخ: ۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت: ۱۰:۵۳:۵۵

 

 .با اين رنگ بندي ها، ماژول هاي كاربر، زيرماژول هاي كاربر، ماژول هاي پنل نمايندگي و زير پنل اس ام اس ماژول هاي پنل نمايندگي پنل پيامك تفكيك شده است.دقت بفرماييد پنل اس ام اس كه براي پنل هاي كاربري،دسترسي هاي مديريت نبايد داده شود، دسترسي هاي مديريت ويژه مديران و نمايندگان پنل اس ام اس مي باشد. 8 .در اين بخش مي توانيد دسترسي هاي تنظيم شده پنل پيامك در يك بسته را در بسته ديگركپي نماييد. 3 .در بخش مشاهده و دسترسي با انتخاب گزينه همه، امكان مشاهده و دسترسي به تمامي موارد  پنل اس ام اس موجود فراهم مي شود و با انتخاب هيچكدام، امكان مشاهده و دسترسي به هيچ يك نخواهد بود پنل پيامك. ستون مشاهده، تعيين مي كند كه آيا هر بخش در ليست امكانات نمايش داده شود يا خير و ستون دسترسي تعيين پنل اس ام اس مي كند كه كاربر به هر بخش دسترسي داشته باشد يا خير. اين امر مي تواند كاربرد تبليغاتي داشته باشد به اين پنل پيامك نحو كه يك كاربر منويي را مشاهده كند ولي دسترسي نداشته باشد. نماينده از اين طريق مي تواند امكان مشاهده بخشي را به كاربر بدهد پنل پيامك ولي دسترسي به آن را خير. از اين طريق چنانچه كاربر تمايل به استفاده از اين بخش داشته باشد، با پرداخت هزينه، دسترسي الزم توسط نماينده برايش ايجاد خواهد شد. در انتهاي پنل اس ام اس ليست پنل پيامك امكانات گزينه "دسترسي ها براي تمامي كاربران اين بسته مجددا تنظيم شود.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پيامك، پنل اس ام اس، اس ام اس،

نويسنده :هتل
تاريخ: ۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت: ۱۰:۵۳:۳۹

 

 در صورتيكه گزينه" تعرفه ثابت "را عالمتدار نماييد، بازه هاي تعرفه اي كه در قسمت پنل اس ام اس تعرفه ها، در بخش بازه قيمت، لحاظ  پنل پيامك كرده ايد، براي اين بسته غير فعال پنل اس ام اس خواهد پنل اس ام اس شد، يعني كاربراني كه از اين بسته استفاده مي نمايند، چه پنل پيامك يك ريال شارژ انجام دهند، چه مبلغي باالتر، تعرفه آنها تغيير نخواهد كرد و قيمت پايه اي كه براي تعرفه قبالً مشخص كرده بوديد، براي كاربران پنل اس ام اس بسته در نظر گرفته خواهد شد و هزينه ارسال پيامك براي كاربر ثابت خواهد بود. پنل پيامك در غير اينصورت، پنل اس ام اس اگر تيك مربوط به" تعرفه ثابت" را فعال نكرده باشيد، تعرفه متغير خواهد شد و سامانه به صورت خودكار، بازه  پنل اس ام اس هاي تعرفه اي كه در قسمت تعرفه ها لحاظ كرده ايد را براي اين بسته فعال خواهد نمود. بنابراين تعرفه پنل پيامك كاربران استفاده كننده پنل پيامك از اين بسته، برحسب ميزان شارژ تغيير خواهد كرد. يعني كاربر با  پنل اس ام اس ميزان شارژ پنل پيامك بيشتر، هزينه پيامك كمتري پرداخت خواهد كرد. لطفاً به مثال زير توجه فرمائيد:

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پيامك، پنل اس ام اس، اس ام اس،

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]